Wie wij zijn

 

Onze groep "CROSSJACK" bestaat uit zes toegewijde shantyzangers uit Oldenburg, die in 2005 bij elkaar kwamen.

 

We willen de muzikale cultuur van de shanty levend houden en zo authentiek mogelijk presenteren.

 

 

 Van links: Charly Braun, Holger Gerber, Karl-Heinz Mansholt,    
                 Peter Massau, Josef Ottens, Wolfgang Welke


Shanties vinden hun oorsprong als werkliederen van zeelieden op zeilschepen uit de 18e en 19e eeuw.

In die tijd, toen schepen zonder motoren voeren en matrozen de zeilen met de hand moesten hijsen en het anker moesten wegen, werden de werkcommando's gezongen in de vorm van liederen - de shanty's.

 

Elke sloppenwijk had zijn eigen speciale doel op het werk.


Wij Crossjack Shanty-zangers wijden ons aan het authentiek zingen van shanty's in de originele taal en zonder instrumentale begeleiding, in de geest van de pure traditie van shanty's.

Respect voor de originele uitvoering en erkenning van de harde

realiteit van het leven van de onbekende zeelieden vormen de kern van ons werk. Een goede shantyman en een goed bezongen shanty,

Er werd gezegd dat ze evenveel waard waren als tien matrozen die aan een lijn trokken.

 

Ondanks haar Duitse afkomst heeft onze groep

koos bewust voor de naam "CROSSJACK":

Crossjack is de naam die wordt gegeven aan het stagzeil van een zeilschip. Het zeil dat stopte toen de grote bezaan al was binnengehaald vanwege het slechte weer. Dit bezaanzeil was belangrijk om koers te houden, omdat dit zeil en de wind nog druk op het roer konden zetten.  

Dit is precies hoe we koste wat kost op koers willen blijven en daarom heb ik voor deze naam gekozen.

 

Onze doelen zijn duidelijk omschreven:

de authentieke interpretatie van shanty's en

de verkenning van sloppenwijken en hun omgeving.  

 

In het openbaar treden we op op internationale shantyfestivals in binnen- en buitenland of op speciale maritieme evenementen.