Wie wij zijn

 

De groep is opgericht in juli 2003, toen twee vrienden heel graag traditionele shanty's wilden zingen. Al gauw kwamen er nog twee vrienden van de historische zeilvaart bij. Een daarvan moest er wegens ziekte in 2008 mee ophouden, maar in de loop der tijd kwam er versterking van nog eens drie belangstellenden.

 

 

We zingen met vijf man shanty's, af en toe ook forebitters, a capella, omdat we ons tot doel hebben gezet de sound die vroeger aan boord te horen was, in leven te houden. We willen niet ‚mooi' zingen in de gebruikelijke zin van het word. Onze stemmen zijn eerder gemiddeld, hoewel goed op toon. We proberen zo authentiek mogelijk het tempo tot uitdrukking te brengen van de specifieke zeemansklus waar de shanty bij hoort. Op deze manier wilen we iets bewaren en doorgeven van de maritieme klankwereld van toen.


 

 Van links: Charly Braun, Karl-Heinz Mansholt, Peter Massau,     
                 Josef Ottens, Wolfgang Welke


Bij optredens lichten we de herkomst van de gezongen shanty's toe, en het werk waarbij ze werden gezongen. In de korte presentaties wordt ook ingegaan op de levensomstandigheden van de zeelui van die tijd.

 

In het openbaar treden we op internationale shantyfestivals in binnen- en buitenland op of zijn te gast op bijzondere maritieme evenementen.

 

Met het woord "crossjack duidden zeelieden van de 19de eeuw het bezaansstagzeil aan, dat bij zwaar weer bleef staan als de bezaan al was gestreken, teneinde goed op koers te blijven. Zo ook willen wij onder alle weersomstandigheden onze koers houden, en daarom hebben we deze naam gekozen.